Analytici na margo prevzatia innogy uvádzajú, že ekonomická efektívnosť by mala byť sprevádzaná nižšími nákladmi, hlavne prevádzkovými, čo má priniesť nižšie ceny distribúcie elektriny.

Bolo by to jednoznačne výhrou, keďže ešte na konci januára štatistiky Eurostatu ukazovali, že Slovensko má dlhodobo najvyššie ceny energií spomedzi krajín Európskej únie.

Tieto ceny sa netýkajú iba nominálnych hodnôt, ale aj parity kúpnej sily, teda koľko si môžeme v porovnaní s inými štátmi dovoliť energie.

Slovensko naráža aj na vysoké distribučné poplatky, ktoré končené ceny elektrickej energie tlačia do vysokých čísel.

Najčítanejšie témy