1. Ako vyzerá energetika na Slovensku?

Ako informujú aj Slovenské elektrárne na svojich stránkach, predstavujú asi osem percent inštalovaného výkonu v rámci regiónu a ročne dodajú asi sedem percent z celkovej produkcie elektrickej energie v rámci tohto regiónu.

Na národnej úrovni sú však Slovenské elektrárne najväčším výrobcom elektrickej energie, ich podiel tvorí 69 percent.

Slovenské elektrárne však nepodnikajú v segmente prenosu a ani distribúcie elektriny. K trom najväčším distribučným spoločnostiam patrí Západoslovenská energetika (ZSE), Stredoslovenská energetika (SSE) a Východoslovenská energetika (VSE).

Väčšinovo sú pod kontrolou štátu, ale menšinové akcie či manažérsku kontrolu majú pod palcom zahraniční akcionári – nemecký E.ON, československý Energetický a průmyslový holding (EPH) či nemecká skupina RWE Group.

V plynárenskom sektore má monopol Slovenský plynárenský priemysel (SPP) so svojimi dcérskymi spoločnosťami Eustream, ktorá sa zameriava na dopravu plynu a SPP-distribúciou, ktorá, ako aj v názve má, sa zameriava na distribúciu.

„V roku 2002 Vláda SR predala 49 percent akcií a manažérsku kontrolu SPP konzorciu Slovak Gas Holding B.V zloženému zo spoločností E.ON Ruhrgas a GdF SUEZ.Tie tento podiel v roku 2013 predali holdingu EPH. Zvyšných 51 akcií ostalo v rukách štátu,“ informuje ďalej Slovenská energetika.

Najčítanejšie témy