1. Čo prinesú technológie na letiskách?

Snímka: Reuters

Dopravné podniky teraz premýšľajú, ako využiť množstvo dát, ktoré o nás do éteru šíria múdre mobilné telefóny alebo ako zapojiť vznikajúci internet vecí do plánovania verejnej dopravy.

Na rovnaké technológie sa teraz zameriavajú aj vývojári zariadení dozerajúcich na bezpečnosť na letiskách a ďalších miestach, kde hrozia teroristické útoky.

„V nasledujúcich desaťročiach by to na letiskách mohlo vyzerať tak, že sa priblížite k terminálu, vstúpite do haly, pôjdete do lietadla, nastúpite a odletíte, pri čom po celú dobu budú vašu bezpečnosť zaisťovať moderné technológie vo forme umelej inteligencie. Tá bude schopná automaticky monitorovať každý pohyb na letisku, overovať identitu či preveriť prítomnosť zakázaných predmetov u cestujúcich,“ očakáva predseda predstavenstva pražského letiska Václav Řehoř.

Najčítanejšie témy