4. Ľahšie zamestnávanie cudzincov

Snímka: Peter Mayer

Iba v regiónoch s nižšou nezamestnanosťou ako päť percent

Cudzincov musí byť menej ako 30 percent

Zabezpečiť primerané ubytovanie

Nový zákonník reaguje aj na nedostatok pracovnej sily a s tým spojené zamestnávanie cudzincov. Tento proces je momentálne komplikovaný a predovšetkým zdĺhavý.

Ministerstvo práce má preto vytvoriť zoznam nedostatkových profesií a v prípade, že firma bude chcieť na tieto pozície obsadiť cudzincov, nebude musieť prejsť všetkými krokmi. Celý proces by sa mal skrátiť aspoň o polovicu.

Platí to však iba pre regióny, kde nezamestnanosť dosiahla menej ako päť percent. To prekáža členovi predstavenstva firmy KON-RAD Pavlovi Konštiakovi. Uvoľneniu podmienok sa teší, aj keď netají výhrady.

„Keď budeme hovoriť iba o nejakých profesiách a budeme to obmedzovať, tak to vlastne bude obmedzovanie podnikania ako takého,“ skonštatoval.

Zákon okrem iného upravuje aj podiel cudzokrajných pracovníkov vo firmách, ich počet nemôže prekročiť 30 percent.

Novela chce taktiež bojovať proti sociálnemu dampingu, a preto zvyšuje administratívnu záťaž.

Po novom bude musieť právnická alebo fyzická osoba, ku ktorej budú vyslaní štátni príslušníci tretích krajín, odložiť doklad o zabezpečení primeraného ubytovania, ktoré spĺňa podmienky určené v zákone o podpore verejného zdravia.

Zároveň budú musieť firmy v prípade, že zamestnajú ľudí vyslaných z inej krajiny Európskej únie, predložiť doklad o tom, že majú v danom štáte sociálne poistenie, ako aj pobyt.

Najčítanejšie témy