2. Sprísnenie ochrany osobných údajov

Snímka: ticketsolve.com

Čas do 25. mája

Jasne viditeľná možnosť súhlasu na spracovanie údajov

Zodpovedná osoba vo firme

Okrem príplatkov zasiahnu firmy veľmi významne aj nové pravidlá na ochranu osobných údajov. Dňa 25. mája totiž do platnosti vstupuje nariadenie Európskej únie nazývané aj GDPR, ktoré významným spôsobom sprísňuje podmienky na uchovávanie, ako aj získavanie osobných údajov.

Firmy budú musieť súhlasy žiadať nanovo a nová definícia zahŕňa do tejto oblasti napríklad aj cookies. Každá spoločnosť bude musieť mať zodpovednú osobu pre túto oblasť.

Hošták upozorňuje, že „firmy budú musieť nanovo upravovať systémy, budú musieť zmeniť celé svoje IT systémy a podobne, tak, aby bolo zabezpečené dodržiavanie príslušnej legislatívy“.

Prevádzkový riaditeľ audítorskej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia Martin Tichý si myslí, že je veľká pravdepodobnosť, že bude skupina firiem, ktoré k 25. máju nebudú spĺňať požiadavky GDPR.

Upozorňuje však, že sa tak vystavujú viacerým rizikám. „Nielen riziku vysokých sankcií od štátu, ale aj riziku straty dôvery zo strany svojich zákazníkov,“ uviedol.

Najčítanejšie témy