1. Zvýšené príplatky

Snímka: Dreamstime

Noc: 30 percent z hodinovej minimálnej mzdy

Sobota: 25 percent priemernej hodinovej mzdy zamestnanca

Nedeľa: 50 percent z hodinovej minimálnej mzdy

Sviatok: 100 percent z priemernej hodinovej mzdy zamestnanca

Novinka, ktorú podnikatelia pocítia najviac, sú zvýšené príplatky za prácu v noci, cez víkendy a vo sviatky. Táto zmena sa nakoniec rozložila do dvoch etáp a zavŕšená bude až v roku 2019. V niektorých prípadoch pôjde totiž až o dvojnásobok terajšej sumy.

Tento rok príplatky za nočnú prácu dosiahnu 30 percent z hodinovej minimálnej mzdy, pri rizikových povolaniach 35 percent, vo sviatok sto percent priemerného zárobku zamestnanca, v sobotu 25 percent a v nedeľu 50 percent z hodinovej minimálnej mzdy.

Týmto krokom chcela koalícia dosiahnuť zníženie objemu práce v noci a zároveň tlačiť na rast miezd.

Tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták predpokladá, že väčšina stredných a veľkých firiem sa na túto zmenu už pripravila. „Samozrejme, malí podnikatelia, žiaľ, takýto priestor, rozpočet nemajú. Som zvedavý, čo prax ukáže, ako sa firmám podarilo vyrovnať s týmito zákonom vyvolanými nákladmi,“ dodal.

Najčítanejšie témy