1. Čo je vlastne behaviorálna ekonómia?

Snímka: Flickr

Mesiace pomaly plynuli a vy ste poctivo platili za služby, až rok prešiel a zistili ste, že viazanosť vám poskytovateľ automaticky predĺžil o rok ďalší. Niekto si povie, aké zodpovedné, nemusím na to myslieť sám. Ten druhý však nespokojne krúti hlavou, veď on chcel predsa už skončiť s viazanosťou, avšak teraz mu zase plynie povinnosť za služby platiť. Áno, práve ste sa stali svedkom techniky predajcu, ktorý vie, o čom je behaviorálna ekonómia.

Ide ešte o pomerne mladú vednú disciplínu, ktorá spája poznatky zo psychológie, etiky a ekonómie za účelom lepšieho porozumenia ľudského myslenia a rozhodovania. Príklad síce demonštroval iba jej jednostranné využitie, rozhodne však nejde iba o techniku predajcov za účelom čo najväčšieho finančného obohatenia sa.

Táto disciplína sa vie uplatniť aj na nás samotných – keď sa chceme zdravšie stravovať, viac hýbať alebo prestať s fajčením. O tom, že v súčasnosti je viac ako v kurze, svedčí, že nositelia poslednej Nobelovej ceny za ekonómiu sú práve priekopníci behaviorálnej ekonómie.