3. Koľko kilometrov diaľnic máme my a naši susedia?

Snímka: TASR

Slovenská cestná sieť má z údajov z júla 2017 464 kilometrov diaľnic a 287 kilometrov rýchlostných ciest.

Česká sieť má diaľnice dlhé asi 1225 kilometrov, bezplatné úseky budú mať od januára okolo 180 kilometrov.

V Maďarsku dĺžka diaľnic predstavuje viac ako 1400 kilometrov, v Rakúsku asi 1720 kilometrov.

Za náš, menší počet kilometrov diaľnic tak platíme v porovnaní s krajinami bohatšími na diaľnice viac ako susedia.

Snímka: NDS