1. Čo je to makroekonomický výbor a akú rolu hrá pri zostavovaní rozpočtu?

Ako sa darí ekonomike

Na to slúži makroekonomická analýza, ktorú zostavuje Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií. V analýze načrtne, ako sa bude dariť domácej ekonomike, aká bude napríklad spotreba domácností, vývoj cien, zamestnanosti a nezamestnanosť.

Prečo je to potrebné? Príklad: ak klesá nezamestnanosť, pre štát to znamená, že bude ľuďom platiť menej sociálnych dávok a do rozpočtu príde viac daní a odvodov, ktoré platia štátu ľudia a firmy. Vďaka tomu má potom štát viac peňazí, ktoré môže prerozdeliť. 

Zasadnutie výboru

Aby nikto nemohol ministerstvo obviniť, že čísla skrášľuje podľa svojej potreby, vznikol v roku 2004 výbor pre makroekonomické prognózy. Analytici centrálnej banky, Slovenskej akadémie vied, Infostatu a šiestich komerčných bánk na výbore posudzujú, či nie je ministerská prognóza odtrhnutá od reality.  

Experti zhodnotia, či je ministerský odhad realistický, konzervatívny alebo príliš optimistický. Na základe ich odporúčaní sa makroprognóza môže upraviť. Výbor zasadá pravidelne dvakrát do roka, pred tvorbou východísk rozpočtu a finalizáciou samotného návrhu a okrem toho sa ešte stretáva podľa potreby.

Najčítanejšie témy