1. Čo to je HDP a ako sa meria?

Plochý ukazovateľ

Znamená, koľko tovarov a služieb sa v krajine vyprodukuje za určité obdobie (napríklad rok). Spočítať sa to dá viacerými spôsobmi. Napríklad tak, že sa zráta to, koľko všetci dokopy v krajine zarobíme za jeden rok alebo sa spočíta, koľko všetci v krajine minieme.

Ide o plochý ukazovateľ, z ktorého sa nedajú vyčítať napríklad rozdiely medzi chudobnými a bohatými v jednotlivých krajinách - neberie teda do úvahy distribúciu bohatstva, len jeho mieru ako celku. Ukazuje veľkosť hospodárstva tej-ktorej krajiny, no nemeria nikoho osobné bohatstvo. A to rovnako tak to platí aj v prípade, keď sa hovorí o “HDP na hlavu”, kedy ide len o jednoduchý aritmetický priemer.

Sladký život

Keďže HDP nemusí ukázať, ako sa majú obyvatelia jednotlivých krajín, vzniklo viacero komplexnejších indexov. Napríklad OECD má Better Life Index, ktorý sa zameriava na platy, bývanie, zdravie, ale aj spokojnosť ľudí so životom.

OSN zas zostavilo index ľudského rozvoja, ktorý berie do úvahy našu kúpnu silu, ale napríklad aj očakávanú dĺžku života a úroveň vzdelania. Alebo najnovší, ktorý prišiel z Talianska - index La Dolce Vita, ktorý pripravuje tamojšie ministerstvo financií. Ten berie do úvahy aj obezitu v krajine či emisie oxidu uhličitého.

Najčítanejšie témy