3. Čo je to euroskupina a čo má na starosti?

Euroskupina je neformálne zoskupenie ministrov financií eurozóny. Kým v minulosti boli stretnutia euroskupiny skôr nezáväznými diskusiami o smerovaní ekonomík, príchodom svetovej hospodárskej krízy sa to zmenilo. Kvôli dlhovým problémom viacerých európskych krajín vznikol euroval. A na jeho chod dozerajú práve financmajstri eurozóny. Rozhodnujú napríklad o tom, či a za akých podmienok krajinám pridelia pôžičky.

Hlavná téma Grécko

Konkrétnejšie: ministri pravidelne hovoria napríklad o situácii zadlženého Grécka, schvaľujú tranže finančnej pomoci pre Atény aj podmienky splácania gréckeho dlhu.  Na stretnutí tiež rozoberajú dôležité ekonomické správy, ako napríklad jarnú či jesennú hospodársku prognózu Európskej komisie.  

Euroskupina okrem toho dohliada na to, či krajiny držia na uzde svoje deficity a dlhy, napríklad tak, že sa zaoberá predkladanými rozpočtami jednotlivých krajín. V neposlednom rade koordinuje ekonomické politiky členských štátov a snaží sa ich zbližovať. To začne byť zaujímavé v blízkej budúcnosti, keďže sa v posledných mesiacoch spúšťa debata o hlbšej integrácii eurozóny.

Draghi aj Moscovici

Ministri sa stretávajú pravidelne raz mesačne, a to deň pred zasadnutím Ecofinu, teda Rady pre hospodárske a finančné záložitosti, ktorú tvoria ministri hospodárstva a financií všetkých členských štátov Európskej únie. Na stretnutia euroskupiny chodí aj komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a cl, ktorým je v súčasnosti Francúz Pierre Moscovici. A tiež šéf Európskej centrálnej banky, ktorým je dnes Mario Draghi.

Mantinely stanovila euroskupine Lisabonská zmluva a prvé stretnutie sa konalo v roku 1998 v Luxembursku. Skupina je súčasťou Rady Európskej únie, ktorá koordinuje európske politiky a jej členovia sú všetci ministri jednotlivých rezortov zo všetkých krajín EÚ.

Najčítanejšie témy