2. Čo majú priniesť ďalšie roky?

Snímka: Reuters

Chýbajú terminály

Digitálna revolúcia so sebou prináša aj nové technológie na poli platieb.

Číslo karty by mal v budúcnosti nahradiť token a ľudia tak budú môcť používať na platby akékoľvek zariadenie, ako mobil, autá, inteligentné spotrebiče či hodinky, uviedol v príležitosti akcie Deň bez hotovosti Marcel Gajdoš, riaditeľ Visa pre SR a ČR.

Zvýši sa tak nielen počet zariadení, ktoré budú môcť tieto platby realizovať, ale aj tie, ktoré ich budú môcť prijímať.

K úbytku cashu má pomôcť nielen podpora zákazníkov, ktorí sú otvorení inovatívnosti, ale aj podpora vlády, verejného sektora či bánk.

Aj keď je tendencia, že platobných kariet ako aj bezhotovostných transakcií bude pribúdať, problémom zostáva nedostatok platobných terminálov, a teda rozvoj akceptačnej siete.

V severských krajinách je počet terminálov niekoľkonásobne vyšší v porovnaní so Slovenskom.

Bankám ubudnú kompetencie

Pomôcť k rozšíreniu bezhotovostných transakcií na Slovensku by mali fintechy, finančné startupy.

Ich najdôležitejšie posolstvo je demokratizácia oblasti financií, aby model bankovníctva nebol pre isté skupiny nespravodlivý.

Vďaka novej európskej smernici už nebudú platby za tovar, poskytovanie úverov či elektronické obchodovanie výhradne doménou bánk.

Vynára sa možnosť väčších možností pre technologické firmy, ktoré môžu bankám odobrať isté kompetencie.

Smernica nahráva aj rozvoju technológií v oblasti biometrie či pôžičiek, ktoré uzatvárajú ľudia navzájom medzi sebou.

Najčítanejšie témy