5. Bol rozdiel medzi českou a slovenskou ekonomikou počas spoločného štátu?

Vladimír Mečiar a Václav Klaus
Snímka: TASR/P. Neubauer

Česko bolo dlhodobo industrializované. Už v hlbokej minulosti patrilo k najrozvinutejším oblastiam habsburskej monarchie.

Slovenské dobiehanie

Keď sme do spoločného štátu vstupovali, Česko malo výrazne navrch. Nový režim si dal za cieľ industrializovať Slovensko. “Postupne dochádza k hospodárskemu vyrovnávaniu oboch častí štátu. Hospodárske rozdiely sa zmenšovali a na konci 80. rokov 20. storočia boli najmenšie za celú dobu spoločného štátu,” povedal pre HN Jan Štemberk, ekonóm a sociológ, docent Fakulty humanitných štúdii na Univerzite Karlovej.

Väčšina slovenských podnikov vznikla do veľkej miery počas socialistickej industrializácie Slovenska a mali tomu zodpovedajúci program “Nie je možné zabúdať na strategické hľadisko, keď s ohľadom na politickú situáciu a riziko stretu boli strategické zbrojné podniky budované na lepšie chránenom a vzdialenejšom Slovensku.”

Medzery v službách

Celkovo bola ekonomika počas socializmu výrazne zameraná na priemysel, služby “pokrivkávali”. “Táto oblasť, ktorá bola tiež centrálne riadená, vykazovala najväčšie nedostatky spojené s rozvojom čiernej a šedej ekonomiky,” dodáva Štemberk. Po páde komunizmu boli práve služby najpríťažlivejšou oblasťou, kde sa noví podnikatelia uplatnili najjednoduchšie.

Najčítanejšie témy