4. Ako to bolo za socializmu so zahraničným obchodom?

Snímka: Flickr

Obchodovalo sa len v rámci RVHP, teda Rady vzájomnej a hospodárskej pomoci, čo bola organizácia, ktorá združovala socialistické krajiny. Tie boli izolované od okolitého sveta a tak si vymieňali výrobky len medzi sebou, na obmedzenom trhu. Pri bilaterálnych vzťahoch dokonca fungoval barter.

Veľkým nedostatkom bolo, že Rada nekoordinovala výrobu ťažkého priemyslu. Štáty sa tak namiesto medzinárodnej deľby práce snažili byť sebestačné. “Týmto spôsobom dochádzalo v členských krajinách k paralelnému rozvoju rovnakých výrobných odvetví bez ohľadu na miestne podmienky a princíp komparatívnej výhodnosti nákladov,” skonštatovala odborníčka na hospodárske dejiny Slovenska Antónia Štefániková v článku pre Historickú revue.

Najčítanejšie témy