3. Čo priniesla centrálne plánovaná ekonomika v praxi?

O tom, čo a koľko sa bude vyrábať, rozhodovali vláda a plánovacie komisie. Známe boli päťročnice, ktoré spoločnými silami zostavovali ministerstvá, krajské národné výbory, odborové riaditeľstvá. Všetky podniky boli štátne, banka bola jedna, takisto v rukách štátu.

Legendárne päťročnice

“Päťročný plán vytvára plán podmienky pre čo najefektívnejší rozvoj hospodárstva, pre neustály rast životnej úrovne pracujúcich,” znelo v metodických pokynoch Štátnej plánovacej komisie z roku 1965.

Aj keď to spočiatku fungovalo a hospodárstvo rástlo, pokračovanie v tomto modeli prinášalo ekonomike nepružnosť, neefektívnosť a neinovatívnosť. Plánovači plánovali roky dopredu, nedokázali však odhadnúť preferencie spotrebiteľov, preto bolo mnohých tovarov nadbytok a mnohých zas nedostatok.

Na úkor ciest a miest

Keďže ekonomika dlhodobo nefungovala efektívne a štát sa snažil umelo držať nezmenenú životnú úroveň obyvateľov (dotovaním potravín či bytov), vznikali manká v iných oblastiach, konštatujú Peter Gonda a Karol Morvay v práci Ekonomika Slovenska v transformácii. Peniaze chýbali na opravu a výstavbu ciest a železníc, obnovu miest, rozvoj telekomunikácií a podobne.

Najčítanejšie témy