1. Ako sa darilo československej ekonomike za socializmu?

Snímka: archív TASR

Lepší ako Západ

Keď zavrieme oči pred inými nedostatkami režimu a pozrieme sa len na suché ekonomické dáta, skonštatujeme, že prvé dve desaťročia sa nám v hospodárstve darilo dobre. Vyčítať sa to dá z dejinných dát, na ktoré upozornil známy historický ekonóm Angus Maddison na stránke OECD Observer.

Bod zlomu

Krajiny východnej Európy rástli v rokoch 1950 až 1973 zhruba rovnako ako tie západné. Československo dokonca rýchlejšie než Západ. Potom prišiel zlom. Od roku 1973 až po Nežnú revolúciu si tunajšie ekonomiky pripisovali v priemere len polpercentný ročný hospodársky rast, kým západná Európa stúpala každoročne o 1,9 percenta. Kde nastal problém?

Najčítanejšie témy