2. Prečo sa sledujú najmä úniky na DPH?

Fokus na daň z pridanej hodnoty dáva zmysel: do štátneho rozpočtu prichádza najviac peňazí práve z DPH. Pre ilustráciu: na Slovensku predstavujú celkové ročné daňové príjmy zhruba 15 miliárd eur, z toho takmer 5,5 miliardy štát vyberie práve na dani z pridanej hodnoty.

DPH sa odvádza takmer zo všetkých tovarov a služieb, najviac peňazí prichádza do štátneho rozpočtu z potravín. Je to nepriama daň. Zjednodušene: keď si niečo kúpime v obchode, daň je už zahrnutá v cene a odvedie ju za nás obchodník.

Najčítanejšie témy