1. Čo je to daňová medzera?

Daňovú medzeru nezhoršujú len podvody. Ľudia môžu dane odviesť aj neúmyselne, a to z rôznych dôvodov - kvôli neznalosti zákona, príliš komplikovanej legislatíve alebo zlým usmernením zo strany finančnej správy. Daňová mezdera teda vzniká úmyselne, ale aj neúmyselne. O drvivú väčšinu potenciálnych príjmov však štát prichádza kvôli podvodom.

Do daňovej mezdery sa nezapočítava úspešnosť či neúspešnosť finančnej správy vo výbere daní. Ide teda o nezaplatenú a nepriznanú daňovú povinnosť, ktorá nie je zachytená finančnou správou danej krajiny.

Najčítanejšie témy