4. Čo je to relatívna chudoba a aká je u nás?

Meria sa totiž v porovnaní s ostatnými ľuďmi. Európska únia definuje ako človeka ohrozeného chudobou, keď je jeho príjem nižší ako 60 percent mediánu národného ekvivalentného disponibilného príjmu.

Relatívna bieda sa často spája so sociálnym vylúčením. Človek má obmedzené možnosti, trpí materiálnym aj nemateriálnym nedostatkom. Nemôže si napríklad dovoliť kúpiť si kvalitné topánky či lístok do kina. Takýto ľudia sú kvôli nedostatku vytláčaní na okraj spoločnosti. Chudoba postupne mení myslenie aj zvyky človeka. Ľudia strácajú schopnosti využiť nové príležitosti. To môže viesť napríklad k tomu, že sa nestretávajú s priateľmi, alebo ich deti vynechávajú vyučovanie.

Podľa Štatistického úradu bolo vlani rizikom chudoby ohrozených 12,7 percenta Slovákov, v prepočte šlo o 670-tisíc ľudí. Ide pritom o čísla po započítaní sociálnych dávok od štátu. Človek ohrozený chudobou si na Slovensku musel vystačiť so sumou 348 eurami na mesiac.

Najčítanejšie témy