2. Je extrémna bieda aj na Slovensku?

Avšak, za túto sumu si musí extrémne chudobný človek zabezpečiť všetko - jedlo, ubytovanie, oblečenie, školu pre svoje deti, zdravotné ošetrenie aj dôchodkové zabezpečenie pre rodičov. Na Slovensku absolútnu chudobu nepoznáme. Máme sociálnu sieť, ktorú môže využívať každý - každý má nárok na zdravotné ošetrenie, rôzne sociálne dávky či minimálny dôchodok. Nezamestnaný môžu od štátu čerpať dávku v hmotnej núdzi vo výške 61 eur - už to je viac ako hranica absolútnej chudoby prepočítanej na slovenské pomery.

Slovensko v skutočnosti patrí medzi najbohatšie krajiny sveta. Vo výške hrubého domáceho produktu v parite kúpnej sily (ktorý vypovedá o bohatstve krajiny), sa Slovensko umiestňuje okolo 40. priečky najbohatších krajín sveta. Medzi najbohatšie štáty patríme aj podľa hrubého národného dôchodku, ktorý je očistený o príjmy zahraničných spoločností pôsobiacich v danej krajine a na druhej strane berie do úvahy príjmy miestnych obyvateľov a domácich firiem pôsobiacich v zahraničí. Podľa Svetovej banky patríme medzi vysokopríjmové krajiny s hrubým národným dôchodkom na hlavu vyšším ako 12 500 dolárov.

Najčítanejšie témy