2. Prečo máme vyššiu nezamestnanosť než Česko?

Okrem toho je u nás priveľa ľudí, ktorí nie sú ani zamestnaní, no ani si prácu aktívne nehľadajú. Ich podiel na celkovej pracovnej sile tvorí podľa OECD až 1,7 percenta, kým v Česku len 0,9 percenta. Slovensko “vyniká” aj v nasledovnom: ľudia s nízkym vzdelaním majú veľký problém zamestnať sa, upozorňuje publikácia Slovenskej akadémie vied Pracovný trh na Slovensku 2017+.

Miera nezamestnanosti našincov s nízkym vzdelaním je viac ako dvojnásobne vyššia v porovnaní s priemerom krajín EÚ. V tejto štatistike navyše dlhodobo vedieme. Podľa analýzy INEKO to môže znamenať, že vysoká nezamestnanosť na Slovensku nie je výsledkom krátkych ekonomických cyklov, ale skôr za ňou treba hľadať zlé nastavenie systému sociálnych dávok, vzdelávania či pracovného práva.

Najčítanejšie témy