5. Čo sa stane krajine, keď sa neúmerne zadlžuje?

To, že hospodáriť zodpovedne sa oplatí, bolo vidieť najmä na príklade Grécka. V čase krízy, keď investori mali celkovo problém požičiavať peniaze, prišla z Grécka správa, že krajina manipulovala s údajmi o deficite. Tým sa Grécko na dlhopisových trhoch odpísalo, nedokázalo tak splácať svoje staré dlhy, a krajinu zachraňovala Európska únia aj Medzinárodný menový fond. Aj po rokoch je však grécky dlh stále neudržateľný. V roku 2016 dosiahol 269 percent hrubého domáceho produktu.


Mimochodom, na krízu, počas ktorej investori už neverili nikomu, mohlo doplatiť aj Slovensko. V roku 2011 sa na chvíľu stalo, že investori nám nechceli požičať peniaze - nemali záujem o naše štátne dlhopisy.

Najčítanejšie témy