4. Ako a kde si štát požičiava peniaze?

Tým, že si ho investori kúpia, požičajú štátu peniaze. Vláda potom tento dlh spláca aj s úrokmi. Slovenské štátne dlhopisy predáva Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. Dlhopisy predáva raz mesačne, okrem toho párkrát ročne predáva štátne pokladničné poukážky, ktorými sa financuje priebežný schodok štátneho rozpočtu počas roka.
Obchod prebieha buď na domácom alebo zahraničnom kapitálovom trhu - teda na burze. Na Slovensku je to Burza cenných papierov v Bratislave. Náš dlh kupujú prevažne banky, ale napríklad aj naše dôchodkové správcovské spoločnosti, v ktorých tvoria slovenské štátne dlhopisy najvýznamnejšiu zložku portfólií.

Najčítanejšie témy