3. Majú dlhovú brzdu aj iné európske krajiny?

Krajiny však bežne pravidlá nedodržiavali a neboli za to nijako potrestané. Problém z toho vznikol, keď sa do Európy preliala hospodárska kríza z Ameriky. V roku 2008 dosiahol dlh Európskej únie spolu takmer 61 percent hrubého domáceho produktu, v roku 2011 to už bolo viac ako 81 percent. Rast dlhu spôsobili masívne záchranné balíčky, ku ktorým pristupovali vlády po celej Európe.

Reforma Paktu
Brusel na to v rokoch 2011 a 2013 reagoval reformou Paktu stability a rastu. Súčasťou bolo aj to, že ak Európska komisia odhalí štrukturálne problémy krajiny, odporučí štátu, ako ich riešiť. Ak to daná krajina ignoruje, Rada EÚ môže voči nej začať postup, ktorý môže vyústiť do pokuty vo výške 0,1 percenta výkonu ekonomiky. V prípade, že niektorý z členov EÚ manipuluje s údajmi o deficite a dlhu, hrozí mu pokuta až do výšky 0,2 percenta výkonu ekonomiky.

Fiškálny kompakt
Okrem zavedenia nových pravidiel pre Pakt stability prišli európski lídri aj s tzv. fiškálnym kompaktom, ktorým sa krajiny zaväzujú, že do svojich národných legislatív zakomponujú pravidlo o vyrovnanom rozpočte. Podľa neho by sme mali v strednodobom horizonte dosiahnuť približne vyrovnaný rozpočet. Ak sa od tohto cieľa odchýlilme, vláda musí prijať nápravné opatrenia.

Najčítanejšie témy