1. Čo je to dlhová brzda a aké sankcie hrozia vládam?

Je to limit, aký vysoký môže byť dlh verejnej správy. Vláde začnú nabiehať sankcie, keď dlh prekročí 50 percent HDP. Ak vláda hospodári tak, že dlh stúpne a nachádza sa medzi 50 a 53 percentami HDP, ocitne sa v prvom sankčnom pásme.

Prečo je dlh vyšší

Podľa zákona to znamená, že ministerstvo financií musí parlamentu písomne zdôvodniť, prečo je dlh vyšší a aké opatrenia plánuje na jeho zníženie. Pri druhom sankčnom pásme sa ministrom zmrazia platy. V treťom prichádza na rad zmrazenie rozpočtových výdavkov. Ak sa dlh nachádza medzi 57 až 60 percentami HDP, vláda musí predložiť vyrovnaný rozpočet. A napokon, pri dlhu vyššom ako 60 percent výkonu ekonomiky sa v parlamente hlasuje o vyslovení dôvery vláde.
Takto to platí dnes, avšak už od budúceho roka sa začnú pravidlá pozvoľna sprísňovať. Dnešný 60-percentný horný limit by mal postupne klesnúť na 50 percent výkonu ekonomiky. A to tak, že od budúceho roka až do roku 2027 sa bude každoročne znižovať o jeden percentuálny bod.

Ambiciózne Slovensko
Prečo práve 50 percent? Aj keď sa Európa drží Paktu stability a rastu, ktorý trestá krajiny až po prekročení 60-percentného dlhu, Slovensko musí byť podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ambicióznejšie. Dôvodom je to, že sme malá a veľmi otvorená ekonomika, ktorá je viac závislá od výkyvov na finančných trhoch.

Najčítanejšie témy