6. Chodíme do penzie oproti iným krajinám skoro?

V mnohých štátoch chodia muži do penzie ako 65-roční. V Grécku dokonca vo veku 67 rokov - ženy aj muži.

Vďaka tomu, že sa u nás vek odchodu do dôchodku naviazal na strednú dĺžku dožitia, sa v budúcnosti priblížime európskemu normálu.

Fínske centrum pre penzie prepočítalo, ako sa v jednotlivých krajinách OECD zvýši dôchodkový vek.

Vo Francúzsku, Španielsku, Nemecku to má byť 67 rokov, na Slovensku sa vek odchodu do penzie zvýši odhadom na 66 rokov a sedem mesiacov.

Vôbec najvyšší vek z krajín OECD bude v Dánsku, vzrastie na 72 rokov.

Slovensko nie je jedinou krajinou, v ktorej je dôchodkový vek naviazaný na strednú dĺžku života.

Rovnako je to tiež v Nemecku, Fínsku, Taliansku, v Portugalsku, Dánsku aj Grécku.

Najčítanejšie témy