3. Platí zvyšovanie dôchodkového veku pre všetkých bez rozdielu?

V zákone je viacero výnimiek. Skôr do dôchodku idú všetci Slováci narodení pred rokom 1955.

Tiež ženy, ktoré sa narodili pred rokom 1962. Tým sa znižuje dôchodkový vek v závislosti od toho, koľko detí vychovali.

Skôr do penzie môžu odísť aj ľudia, ktorí sú podľa Sociálnej poisťovne zaradení do prvej pracovnej kategórie alebo do prvej alebo druhej kategórie funkcií.

A teda pracovali v ťažkých či zdraviu škodlivých podmienkach.

Sú to napríklad Slováci, ktorí pracovali v baniach, v chemických fabrikách alebo letci.

Najčítanejšie témy