1. Podľa akého kľúča sa na Slovensku zvyšuje dôchodkový vek?

Jednoducho – čím dlhšie žijeme, tým neskôr pôjdeme do dôchodku. Penzijný vek je totiž naviazaný na strednú dĺžku dožitia, ktorú každoročne zverejňuje Štatistický úrad.

Rast penzijné veku sa vypočítava nasledovne: Vezmú sa dve referenčné obdobia.

Napríklad na rast dôchodkového veku v roku 2018 sa brala do úvahy priemerná stredná dĺžka života v rokoch 2011 až 2015 (prvé referenčné obdobie) a v rokoch 2010 až 2014 (druhé referenčné obdobie).

Rozdiel medzi nimi sa vynásobí číslom 365. Výsledkom je počet dní, o koľko vzrastie dôchodkový vek.

Najčítanejšie témy