1. Ako ovplyvňuje minimálna mzda ostatné platy?

Zákonník práce totiž rozlišuje šesť stupňov náročnosti práce. Platí, že čím je práca zamestnanca sofistikovanejšia a vyžaduje si vyššie vzdelanie, tým má nárok na vyššiu minimálnu mzdu  Napríklad predavač s hmotnou zodpovednosťou spadá pod druhý stupeň náročnosti práce. Jeho plat preto musí byť vyšší ako je 1,2-násobok minimálnej mzdy. Ak sa najnižší plat od budúceho roka zdvihne na plánovaných 480 eur, bude to znamenať, že predavač zarobí v hrubom aspoň 576 eur.

Najčítanejšie témy