Rodičia a deti v jednom biznise. Aké sú príbehy úspešných slovenských rodinných firiem?

Rodičia a deti v jednom biznise. Aké sú príbehy úspešných slovenských rodinných firiem?

Hlavnou výzvou súčasnosti je pre rodinné podniky na Slovensku prvá generačná výmena. Dochádza k nej 30 rokov po páde komunizmu.

Sú úspešní a vo svojej spoločnosti zamestnávajú najbližších aj vzdialenejších príbuzných. Prečítajte si ich príbehy v letnom seriáli HN Rodinné firmy. Praktický pohľad k financovaniu rodinného biznisu vám ponúkne riaditeľ odboru Malé a stredné podniky VÚB banky Dušan Srnec. Dozviete sa aj to, ako zvládajú slovenské rodinné firmy generačnú výmenu a čím prechádzajú takéto podniky v zahraničí.

Najčítanejšie témy