Od úplnej nuly k úspechu v biznise. Ktorú spoločnosť zvolíte za top rodinnú firmu?

Od úplnej nuly k úspechu v biznise. Ktorú spoločnosť zvolíte za top rodinnú firmu?

HN vyhlasujú tretí ročník ocenenia pre top rodinné firmy Cena Petra Slavomíra Kompiša.

Cena nesie meno po Petrovi Slavomírovi Kompišovi, ktorý začal v roku 1899 vydávať Hospodárske noviny. A vďaka jeho synovi aj tým, že na začiatku boli rodinnou firmou. Kompiš
sa snažil o to, aby noviny boli súčasťou života každého hospodára. Publikoval v nich odborné
a vzdelávacie, ale aj moralistické články. Stále rubriky sa venovali poľnohospodárstvu, opatrovaniu
dobytka, záhradníctvu, včelárstvu, ovocinárstvu, kvetinárstvu či zdravotníctvu.
Firmy a verejnosť môžu za svojich favoritov hlasovať na stránke www.cenapsk.sk.

Najčítanejšie témy