3. Ako sa Buffett dostal do Washingtonu?

Snímka: Reuters

Jedna z týchto okolností chcela, že jeho otec Howard sa začiatkom roka 1943 stal kongresmanom za Republikánsku stranu. V tom čase 12-ročný Warren sa spolu s rodičmi a dvoma sestrami presťahoval do Washingtonu, kde postupne budoval svoje podnikateľské miniimpérium. Biznis ho úplne pohltil. Kým ostatní chlapci hrali bejzbol, stavali bunkre alebo získavali skúsenosti s dievčatami, Warren vo veku 13 rokov podal svoje prvé daňové priznanie. Zároveň vďaka otcovým kontaktom a pobytu v hlavnom meste mal možnosť prvýkrát pričuchnúť k skutočne veľkému svetu, ktorý bol na míle vzdialený od vidieckej Omahy.
O Buffettovi je známe, že je na seba neobyčajne prísny. Každý neúspech považuje za svoje osobné zlyhanie a urobí všetko pre to, aby ho napravil. Jeho príčiny podrobí dôkladnej analýze a čím skôr sa ich snaží odstrániť. A z nevýhody chce urobiť výhodu.

Táto stránka ho sprevádza celým životom a neraz mu otvorila úplne nové možnosti.

Najčítanejšie témy