1. Ako sa na rodinné firmy pozerá bankár

Snímka: VÚB

Letné prázdniny sú charakteristické poklesom aktivity klientov, požiadaviek na financovania je pomenej, keďže klienti trávia čas na dovolenkách. Práve toto obdobie som počas dvoch týždňov ideálne využil na individuálne rozhovory so vzťahovými manažérmi vo firemných pobočkách VÚB banky po celom Slovensku. Vzťahoví manažéri sa dennodenne starajú o potreby klientov, preto ich poznajú najlepšie. Prešiel som si individuálne portfóliá klientov, ako sa vyvíjajú a čo riešili s klientmi za posledný rok. Je to neoceniteľná skúsenosť, prejsť si príbehy firiem, ako sa im darí, čo ich trápi, kam sa za rok posunuli a ako vplývajú na príslušný región, v ktorom pôsobia. Venujem sa segmentu malých a stredných podnikov, kde sa v zásade príbehy firiem spájajú s konkrétnym vlastníkom, v mnohých prípadoch s celou rodinou. V tom sú tieto podniky práve zaujímavé a špecifické z hľadiska banky. Pozeráme sa na nich ako na celok aj s vlastníkom a celou rodinou, ktorá stojí za firmou. Vnímame ich ako dôležitú súčasť biznisu, veľmi často máme nadviazaný dlhodobý pracovný vzťah s majiteľom spoločnosti. Tu vzniká rozdiel oproti veľkým korporáciám, kde je to predovšetkým iba o kontakte s príslušnými manažérmi.

Za posledné dva týždne po rozhovoroch s kolegami u mňa najviac rezonuje aktuálne jedno špecifikum rodinných firiem, a to generačná výmena a nástupníctvo. Takmer každý z mojich kolegov mal v portfóliu klienta, kde sa aktuálne rieši, alebo v krátkom čase sa bude riešiť nástupníctvo a ďalšie smerovanie firmy. Je to špecifická téma, ktorú sme v minulosti nemuseli riešiť v takomto rozsahu, ako je to teraz.
Vzhľadom na to, ako je postavené podnikanie na Slovensku, rodinné firmy sú dominantné. Transformácia firmy na ďalšiu generáciu nemusí byť vždy úplne jednoduchá, ani to nie je proces, ktorý sa udeje zo dňa na deň. Niekedy je to rok, inokedy ubehnú celé roky, kým zakladateľ nájde svojho nasledovníka a je schopný prepustiť firmu ďalšej generácii. Proces odovzdania firmy ďalšej generácii teda musí byť veľmi dobre pripravený a zvládnutý. Preto si myslím, že sa tejto téme budeme ešte nejaký čas venovať.

Najčítanejšie témy