9. Ako komunikovať s bankou pri generačnej výmene

Snímka: VÚB

Generačná výmena v rodinnej firme z pohľadu bankára nie je len klišé, ale téma, ktorú je potrebné brať naozaj vážne. S generačnou výmenou v rodinných firmách na Slovensku sú obmedzené skúsenosti a prichádza k nej reálne teraz prvýkrát. Je to pochopiteľne spojené s tým, že sa na Slovensku rozbehlo súkromné podnikanie po revolúcii v roku 1989. Napriek tomu musíme brať do úvahy skúsenosti zo západoeurópskych krajín s tradíciou rodinných firiem, kde štatistiky tvrdia, že takmer tretina rodinných firiem neprežije druhú generáciu. Tieto fakty si uvedomujú bankári a poradenské spoločnosti. Kľúčové je však predovšetkým to, aby si to uvedomovali samotné rodinné firmy. Preto považujem za veľmi dôležité, že téma rodinných firiem a generačnej výmeny rezonuje aj v médiách.
Vo VÚB sa tejto otázke aktívne venujeme. Organizovali sme a aj naďalej plánujeme organizovať odborné prednášky na tému generačnej výmeny v rodinných firmách. Považujeme za dôležité aby sme vytvárali platformu, kde si môžu klienti vzájomne zdieľať skúsenosti s generačnou výmenou a prinášať odborný pohľad, ako je možné riešiť finančné aspekty a potreby, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s generačnou výmenou.

Tému nástupníctva riešime pomerne často v rámci schvaľovania financovania pre firmy. To, či má rodinná firma jasnú víziu v rámci nástupníctva, je dôležitým elementom ovplyvňujúcim možnosti a rozsah financovania. Sú firmy, ktoré majú jasných generačných nástupníkov aktívne pôsobiacich v riadení spoločnosti. Existujú však aj také firmy, kde zakladateľa nemá kto nahradiť. V takomto prípade je dôležité, či je možné kontinuitu firmy zabezpečiť predajom novému vlastníkovi. Exit vlastníka môže byť napríklad cez privátny kapitál, prípadne sa objavujú takzvané management buy out, kedy firmu kúpi manažment, avšak zvyčajne na to potrebuje špeciálnu formu štruktúrovaného financovania. S bankou je dôležité o týchto témach komunikovať a hlavne riešiť nástupníctvo dostatočne včas.

Najčítanejšie témy