6. Ktoré kritériá sú pre banku kľúčové

Snímka: VÚB

Banka pri financovaní zohľadňuje najmä vlastnícku štruktúru, skúsenosti v oblasti podnikania, rizikovosť odvetvia, udržateľnosť či rizikovosť biznis modelu. Do úvahy však berie aj finančný profil, primárnu návratnosť úveru a v neposlednom rade i zabezpečenie.
Vo svete sa úspech rodinnej firmy meria skôr počtom generácií, ako objemom dosiahnutého zisku. Rodinné firmy majú dlhodobé horizonty plánovania a opatrnejší prístup k riziku mnohokrát aj z dôvodu prepojenia rodinného a firemného majetku. V zásade pre rodinné firmy platí pravidlo, že ako sa darí firme, tak sa darí celej rodine. O to viac sa snažia rodinné firmy plniť si svoje záväzky voči financujúcej banke.
Veľkou výhodou rodinných firiem je ich flexibilita v rozhodovaní. Rokovania týkajúce sa dôležitých tém môžete absolvovať priamo s vlastníkom, čo uľahčuje rýchlosť a efektívnosť dohôd. Nemusíte čakať na rozhodnutia neadresných „centrál“.

Rodinné firmy majú vysoký rozvojový potenciál. Investujú do technológií, sú čoraz prepojenejšie a viac medzinárodne orientované, čo otvára možnosti ďalšej spolupráce s bankou. To všetko sa zohľadňuje pri posudzovaní možností financovania.
Teraz, v období 30 rokov od nežnej revolúcie, prichádza v rodinných firmách na Slovensku ku generačnej výmene. Vzhľadom k tomu, ako je postavené podnikanie na Slovensku, rodinné firmy sú u nás dominantné. Mnohé firmy sú na trhu od samého začiatku, my vo VÚB banke sme s niektorými majiteľmi v kontakte celých 30 rokov. Prechod firiem do rúk novej generácie vnímame veľmi citlivo. Mnoho z nich je totiž postavených práve na človeku, ktorý budoval podnik od samého začiatku a firma je pre neho ako dieťa.
Často je viditeľný tvrdý rukopis zakladateľa. Navyše, transformácia na ďalšiu generáciu nemusí byť vždy úplne jednoduchá. Nie je to ani proces, ktorý sa udeje zo dňa na deň. Keďže my vo VÚB banke sme z pohľadu financovania partnerom firiem, sme ich dôležitou súčasťou. Musíme myslieť na to, čo táto zmena prinesie samotnej firme, alebo či je nástupca schopný pokračovať vo fungovaní podniku.

Najčítanejšie témy