5. Ako sa dajú získať najrýchlejšie peniaze na podnikanie s najrýchlejšou dobou splatnosti

Snímka: VÚB

Najflexibilnejšou a najjednoduchšou formou financovania krátkodobých prevádzkových potrieb klienta sú kontokorentné úvery. Zjednodušene povedané, ide o povolenie prečerpania bežného účtu do mínusu vo výške schváleného limitu. Ich výhodou je všestranné a flexibilné využitie bez toho, aby sa od klienta požadovalo dokladovanie účelu použitia poskytnutých finančných prostriedkov.
Veľkým benefitom je rýchlosť poskytnutia úveru. Tieto úvery sú štandardne splatné do jedného roka, ale vo VÚB banke sme sa snažili o ich ďalšie zjednodušenie a zatraktívnenie formou takzvaných „nekonečných“ kontokorentov. Klient nemusí každoročne podpisovať dodatok k zmluve o úvere za účelom jej prolongácie. Postačuje, ak si raz ročne banka vyhodnotí finančnú situáciu klienta.

V určitých prípadoch chce mať banka pod kontrolou účel financovania. Môže ísť o financovanie špecifického kontraktu alebo o významnejšiu potrebu prevádzkového financovania súvisiacu so sezónnosťou. Na uvedený účel sa využíva revolvingový úver, ktorý môže klient opakovane čerpať a splácať podľa reálnych potrieb do výšky schváleného limitu. Podmienkou je dokladovanie účelu, teda čerpanie oproti faktúram preukazujúcim účel.
Na financovanie prechodného nedostatku prevádzkových zdrojov slúžia aj krátkodobé splátkové prevádzkové úvery, ak je z hľadiska klientovho cash flow lepšie splácať úver v dohodnutých splátkach do 24 mesiacov.
Väčšie firmy môžu využívať cash pooling, ktorý uľahčuje mobilizáciu a presúvanie hotovosti v rámci skupiny firiem. Umožňuje využitie prebytočného zostatku na jednom účte na financovanie prečerpania na inom účte.

Najčítanejšie témy