4. Aké sú najvhodnejšie formy financovania pri investičných zámeroch

Snímka: Zdroj: Dreamstime

Správne nastavené financovanie je kľúčom k úspešnému rozvoju každej firmy. Financovanie investícií z vlastných prevádzkových zdrojov vytvára nesúlad v príjmoch a vo výdavkoch, vo firme môže nastať problém s likviditou a mnohokrát sám majiteľ nerozumie, prečo vo firme chýbajú peniaze, aj keď úspešne vyrába a predáva. Na financovanie investičných zámerov je preto vhodné využiť investičný úver, ktorý je poskytovaný na viacero rokov.

V prípade financovania investičných zámerov je kľúčové, dokedy musíme vrátiť zdroje, ktorými financujeme investíciu, a či tento čas korešponduje s návratnosťou samotnej investície. Splátky je možné rovnomerne rozložiť počas celého obdobia splácania. Často sa využíva anuitná forma splácania ako pri hypotékach, čo znamená, že výška dlhovej služby, teda splátka plus úroky, sú počas celého obdobia splácania rovnaké. Splácanie je však možné nastaviť v čase aj nerovnomerne a zohľadniť napríklad nábehovú krivku investície. Z tohto dôvodu majú firmy vo VÚB banke v 31 firemných pobočkách svojich poradcov, ktorí s nimi individuálne riešia a navrhujú optimálne financovanie.

Vhodnou formou financovania kolesovej techniky a malých technológií je aj finančný lízing, ktorý spája výhody rýchlosti a jednoduchosti poskytnutia a môže sa spájať aj s výhodnými podmienkami poistenia či inými benefitmi, ako sú bezplatný servis či „buy-back”. V prípade, ak sa chce firma odbremeniť od všetkých starostí spojených s vlastníctvom napríklad firemného autoparku, stojí za zváženie premýšľať aj nad výhodami operatívneho lízingu.

Najčítanejšie témy