2. Sú v segmente big data úspešní aj Slováci?

Snímka: Reuters

Jeho firma sa zaoberá podobnými aktivitami ako Uptake Technologies. Konkrétne – pomocou zhromažďovania a spracovania miliárd dát pripravuje softvéry pre meteorologické spoločnosti, armády či letiská. Tie tak budú môcť napríklad lepšie predvídať počasie.

Veľkou zmenou, ktorá sa v súčasnosti odohráva, je explózia dát. Súvisí to s internetom a ďalšími novými prvkami. „Objem informácií získaných pozorovaniami či vyplývajúcich z predpovedí, rastie exponenciálne. Dokonca rýchlejšie, než je možné tieto informácie prenášať.

Takže kým predtým sa dali dáta určitým spôsobom spracúvať viac-menej v reálnom čase, v blízkej budúcnosti to už možné nebude,“ povedal pre HN Weis.

Ľudia tak budú mať oveľa lepšie informácie, len sa k nim vzhľadom na ich veľkosť nikto nedostane.

„Je to trošku iný typ dát, než s akými narába povedzme Google. Ten je oveľa statickejší. Dáta, s ktorými pracujeme my, sú však platné iba pár hodín. A tento interval sa stále skracuje,“ dodáva Weis. Softvér, ktorý navrhli Slováci, dokáže spracovať ohromné množstvo dát v škálovateľnom priestore s veľkým počtom používateľov.

Bude to dostatočne rýchle na to, aby tieto dáta boli použiteľné v reálnom čase a aby sa informácie dostali k ľuďom skôr, než budú zastarané.

Najčítanejšie témy