16. Riaditeľ spoločnosti Medeko Cast: V podnikaní vás rodina podrží

Snímka: HN Pavol Funtál

Svoj biznis štartoval v prvej polovici 90. rokov úplne od nuly. V tom čase sa trhové podmienky na Slovensku ešte len postupne formovali. Podnikatelia sa nachádzali v úplne inej situácii, než sú dnes. „Začínal som s obchodom s hutníckymi polotovarmi. V 90. rokoch bol veľký problém s financovaním. Peniaze boli drahé a banky fungovali zle. Robili sme preto barterové obchody. Nakupovali sme suroviny pre výrobu a produkty ďalej predávali. To nám pomáhalo,“ spomína na začiatky svojho podnikania Pavol Demáček, zakladateľ, majiteľ a šéf považskobystrickej zlievarenskej spoločnosti Medeko Cast.

Kľúčová podpora príbuzných
Spolu s kolegami si čoskoro uvedomili, že podnikanie musia rozvíjať a diverzifikovať. „Rozhodli sme sa suroviny aj sami spracúvať a vyrábať odliatky. Tie sme neskôr začali opracúvať a zvyšovať ich pridanú hodnotu,“ opisuje Demáček stratégiu, ktorá umožnila firme Medeko Cast nielen prežiť vo zvyšujúcej sa konkurencii, ale sa aj ďalej rozvíjať.

V úvodnej fáze bola podľa manažéra bývalých Považských strojární kľúčová podpora príbuzných. V tom čase však ešte ani samotný Demáček netušil, že z Medeka Cast postupne vyrastie rodinná firma. „Na úplnom začiatku bolo hlavným cieľom uživiť rodinu. Neskôr som sa však veľmi potešil, keď sa príbuzní rozhodli pomáhať mi. Náš segment pritom nie je typickým rodinným druhom podnikania, ako sú napríklad reštaurácie či hotelierstvo. Predsa len, na rodinu sa môžete spoľahnúť,“ konštatuje Demáček.


Ako jeden tím
Generálny riaditeľ Medeko Cast pripúšťa, že rodinné podnikanie má isté špecifiká, ktoré ho odlišujú od bežných firiem. Predovšetkým je úzko späté s rodinou a celým rodinným životom. „Neviete oddeliť prácu a súkromný život. Je to aj veľká zodpovednosť, keďže pracujete s vlastnými peniazmi a majetkom. Pri neúspechu môže rodina skončiť aj na ulici.“

Veľkou výhodou rodinného podnikania je podľa neho fakt, že k firme máte iný vzťah, než keď ste bežný zamestnanec. Beriete firmu za vlastnú, snažíte sa ju zveľadiť a rozvíjať. „My sa v podniku usilujeme čo najviac podporovať rodinnú atmosféru naprieč celou firmou. Otvorene komunikujeme, pracujeme ako jeden tím a keď je to potrebné, zaberieme. Cítiť tu väčšiu súdržnosť.“

Demáček vníma veľmi pozitívne aj slobodu rozhodovania. Vo firme dokážu veľa vecí rýchlo dohodnúť a zrealizovať, nemusia čakať na žiadne schválenie zvonku. Proaktivitu s dobrými nápadmi podporujú aj u svojich zamestnancov. Tí môžu sami prísť a zrealizovať aj veľké zmeny, ak to dáva zmysel a efekt je pozitívny.

Generačná výmena
Medeko Cast má momentálne zhruba 250 zamestnancov. Vo vrcholných funkciách pôsobí okrem Pavla Demáčka aj jeho manželka a dcéra. Na nižších pozíciách pracujú viacerí príbuzní.

Do podniku prišla z rodiny pomôcť Demáčkovi najprv jeho manželka. V roku 2009 sa začali do diania vo firme aktívne zapájať aj obe deti. Dcéra vydržala dodnes, syn neskôr uprednostnil vlastný biznis. „Dcéra opustila svoju prácu v Bratislave a vrátila sa domov do Považskej Bystrice. Syn sa napokon rozhodol rozbehnúť svoju vlastnú firmu v Bratislave,“ spresňuje Pavol Demáček.

Firma sa pomaly začína pripravovať na proces generačnej výmeny. Dcéra Kristína už prešla viacerými pozíciami – od administratívy až po výrobu. Bez toho, aby vyskúšala rôzne posty, si jej otec nevie ani predstaviť, že by v budúcnosti mala o niečom rozhodovať. Okrem toho absolvovala podnikateľskú akadémiu a má za sebou rad ďalších vzdelávacích programov.

Pavol Demáček od dcéry očakáva, že do firmy prinesie čerstvú energiu a nové prístupy. S dobou tiež pôjdu inovatívne technológie. Ani po odovzdaní vedenia do dcériných rúk sa však od spoločnosti úplne neodstrihne. „Samozrejme, budem členom rodinnej rady a tiež poradcom nového vedenia firmy,“ ubezpečuje.

Plány na expanziu
S čerstvými silami úzko súvisia aj plány na expanziu. „Pripravujeme výstavbu novej haly pre presné liatie. Tu už chceme použiť a využiť moderné technológie. Ide napríklad o automatizovanú výrobu keramických škrupín. Cieľom bude zvýšiť kvalitu a produktivitu,“ pripomína Demáček. Nemenej dôležité bude podľa neho aj zlepšenie pracovných podmienok a ochrana životného prostredia.

Podľa Demáčka je základným kľúčom k úspechu podniku vzťah zamestnanca k firme. Manažment z tohto dôvodu robí všetko pre to, aby bol tento vzťah pozitívny. Každý zamestnanec by si mal uvedomiť, že firma, v ktorej pracuje, je aj jeho. O prácu by mal mať záujem. Na druhej strane, samozrejmosťou je rešpekt a spravodlivý prístup voči každému.

Krízové situácie
Medeko Cast nezanedbáva ani utužovanie kolektívu formou teambuildingu. V priebehu roka organizuje množstvo akcií. Od veľkých podujatí, ako je rodinno-športový deň, cez výlety pre zamestnancov do prírody či zábavných parkov pre celé rodiny až po firemný ples. Spoločnosť takisto finančne podporuje grilovačky a guláše, ktoré si zamestnanci sami organizujú v rámci výrobných kolektívov. Život vo firme je pestrý ako v každej rodine.

Prirodzene, ako každej rodine, ani firme sa nevyhýbajú krízové situácie. Tie však Demáček vie zvládať. „V poslednom období sa viac učím počúvať. Uvedomujem si, že je dobré, keď v rámci rodiny o veciach viac debatujeme. Diskusie podporujeme aj vo firme. Dávame priestor zamestnancom, aby sa aktívne zapájali do života firmy,“ dodáva zakladateľ a majiteľ spoločnosti. Ten zároveň pripúšťa, že nie vždy sa dá vo firme oddeliť súkromný život od práce. Demáčkovci sa o to v každom prípade aspoň pokúšajú.

Najčítanejšie témy