10. Diplomat Dental: Firma, ktorá ročne vyrobí dvetisíc stomatologických súprav

Snímka: Diplomat Dental

V roku 1952 vznikla na Slovensku organizácia pre opravy a zákazkovú výrobu zdravotníckej techniky v rámci národného podniku Závody léčebné mechaniky v Prahe. Ten bol založený v roku 1947. O dva roky neskôr organizácia prijala názov Chirana Praha a začala sa tvoriť éra vývoja zdravotníckej techniky v Piešťanoch.

Bohatá história
Od roku 1960 závod v Piešťanoch spolupôsobil v rámci koncernu Chirana Stará Turá v oblasti vývoja a výroby zdravotníckej techniky s viacerými výrobcami v rámci celého Československa. Centralistické riadenie bolo v roku 1990 odstránené a výrobný závod Chirana Piešťany sa po rozpade koncernu osamostatnil.
Od roku 1997 sa stala Chirana-Dental Piešťany právnym subjektom. „Nadväzujúc na predchádzajúcu históriu od roku 1952 získal nový závod v Piešťanoch celý výrobný program Chirany Praha. Sme vďační za našu históriu, či už získaním celého výrobného programu Chirana Praha pre nový závod v Piešťanoch, alebo spoločnou históriou v rámci koncernu Chirana. Tá bola veľmi dynamickým subjektom s vlastným výskumným ústavom aj špecializovanými zložkami pre zahraničný obchod, dodávky investičných celkov a medzinárodnú spoluprácu,“ uvádza sa na webovej stránke piešťanskej spoločnosti.

Chirana-Dental urobila od roku 1997 výrazné zmeny v oblasti koncentrácie výrobných a vývojových kapacít. Zamerala sa výhradne na stomatologickú techniku, posilnenie komerčných a servisných činností a uviedla na svetové trhy značku Diplomat. Zvýšila sa kapitálová vybavenosť a od základu sa inovovali výrobné technológie a organizačná štruktúra spoločnosti.

Zmena obchodného mena
Po dlhoročnom pôsobení značky Diplomat na trhu firma na lepšie odlíšenie produktov spoločnosti od iných dodávateľov stomatologickej techniky zmenila v roku 2012 obchodné meno Chirana-Dental na Diplomat Dental, čím začala písať ďalšiu kapitolu vo svojej histórii.
Konateľom firmy je Tomáš Nerád, medzi spoločníkmi sú aj jeho príbuzní. K otázkam HN, týkajúcich sa rodinného podnikania, sa nevyjadrili.
Počet zamestnancov spoločnosti sa pohybuje okolo dvoch stoviek. Firma ročne vyrobí zhruba dvetisíc stomatologických súprav.

Najčítanejšie témy