9. Bude značka uvádzať ďalšie modely?

Snímka: Alžbeta Harry Gavendová

Ak sa situácia nevyrieši, výrobca pravdepodobne s nimi ani nepríde.

Išlo by iba o „prázdne telo“ bez potrebných služieb Googlu a aktualizácií.

Druhou možnosťou je náhradné riešenie, ktoré ráta s vytvorením vlastného systému a aplikácií, predaj by mu to však pravdepodobne sťažilo.

Najčítanejšie témy