6. Ako sa ďalej bude vyvíjať obchod s regiónom?

Snímka: Zdroj: Dreamstime

Eximbanka podľa jej riaditeľky preveruje aj ďalšie dostupné príležitosti, ktoré vyplývajú z nástrojov a iniciatív Európskej únie v oblasti podpory zahraničného obchodu.

Pre nasledujúce obdobie plánuje plnohodnotne sfunkčniť produkt zvýhodnených úverov určený na realizáciu obchodných transakcií pre verejných dlžníkov práve v nízkopríjmových krajinách, do ktorých spadajú aj Tadžikistan, Kirgizsko či Uzbekistan.

Na základe tejto schémy bude môcť podporovať zvýhodnené vývozné úvery pre verejného zahraničného odberateľa slovenských tovarov alebo služieb a byť tak v súlade s medzinárodnými pravidlami pre kontrolu výšky vládneho dlhu v spomínaných krajinách.

Odvetvia záujmu vzájomného biznisu podľa Kohútovej zahŕňajú sektory ako verejné osvetlenie či inteligentné riešenia pre municipality, ale aj riešenia v oblasti obnoviteľných energií alebo infraštruktúrne projekty.

Najčítanejšie témy