5. Hrozia našim firmám v Strednej Ázii problémy?

Snímka: Flickr.com/Anna Zvereva

Ťažkosti s podnikaním v Uzbekistane mala pred časom napríklad česko-slovenská skupina Synecta. Tá pred 12 rokmi rozbiehala biznis s vládou v Taškente. Po podpisoch prvých zmlúv za stovky miliónov eur tamojšia polícia desať mesiacov väznila slovenského podnikateľa Zdeňka Burianka. Vtedajšieho predsedu dozornej rady Uzbeci podozrievali z účasti na údajnom podvode. Synecta mala podľa úradov v Taškente štátnemu energetickému kolosu Uzbekenergo predložiť nepravú bankovú garanciu. Podnikateľské zoskupenie napokon v strednej Ázii pracovalo na dvoch projektoch tepelných elektrární v Taškente a Talimardžáne.

Eximbanka pripomína, že s cieľom pomôcť firmám presadiť sa na týchto trhoch dlhodobo úzko spolupracuje s partnerskými exportno-úverovými agentúrami podobného zamerania z celého sveta. Medzinárodnú spoluprácu rozvíja aj na základe uzatvorených zmlúv o spolupráci či memoránd o porozumení. „Vďaka týmto aktivitám vieme slovenským exportérom uľahčiť vstup aj na teritóriá s vyššou mierou rizika. Máme uzatvorených niekoľko dohôd o spolupráci s národnými, rozvojovými či komerčnými bankami aj so stredoázijskými krajinami,“ konštatuje Kohútová.

Najčítanejšie témy