3. Aké nastavenia ohľadom situácie "po smrti" Facebook ponúka?

Snímka: Reuters

Facebookový účet v slovenskej súdnej praxi nie je chápaný ako majetok.

„Dedia sa majetkové práva. Ak teda pôvodný používateľ na svojom účte zdieľal napríklad svoju tvorbu, ktorá je chránená autorským právom, práva k týmto dielam prechádzajú na jeho dedičov,“ uvádza právnik Leo Vojčík, manažujúci partner advokátskej kancelárie Vojčík & Partners.

Používateľ Facebooku má možnosť si v nastaveniach svojho účtu určiť, čo sa stane s jeho účtom po smrti – môže si nastaviť, že chce, aby bol jeho účet trvalo odstránený alebo označený ako spomienkový.

Ďalej si môže určiť dedičný kontakt, na Facebooku ako legacy contact, ktorý bude spravovať jeho účet po smrti.

„Preklad ,dedičný kontakt‘ však nie je úplne presný, lebo môže evokovať myšlienku dedenia. V prípade legacy contact však ide o osobu, ktorá bude spravovať spomienkový účet zosnulého,“ upozorňuje Lazur.

Najčítanejšie témy