2. Je účet predmetom dedičstva?

Snímka: Reuters

Tento vzťah sa spravuje na základe Podmienok služby, s ktorými pri zakladaní účtu súhlasíme a sú záväzné pre všetkých používateľov. V týchto podmienkach Facebook jasne uvádza, že majiteľom obsahu, ktorý vytvárame a zdieľame, sme my.

„Používateľský účet nie je možné vnímať ako majetok používateľa, ale ako súbor práv a povinností, ktoré má používateľ voči spoločnosti Facebook Ireland Limited. Tieto práva a povinnosti zo zmluvného vzťahu medzi používateľom a spoločnosťou Facebook sú viazané na konkrétnu osobu a jej smrťou zanikajú,“ vysvetľuje Ján Lazur, partner advokátskej kancelárie Taylor Wessing.

Snímka: HN

Snímka: HN
 
Názory k tejto téme sa rozchádzali aj na nemeckých súdoch, ktoré vyriešil až nemecký Spolkový Súdny dvor.

„Vo svojom rozhodnutí z roku 2018 uviedol, že zmluva o používateľskom účte na Facebooku prechádza na dedičov pôvodného majiteľa účtu prostredníctvom univerzálnej postupnosti,“ vysvetlil pre HN Pavol Szabo, advokát GHS Legal.

Dediči majú podľa neho voči prevádzkovateľovi tejto sociálnej siete nárok na prístup k účtu vrátane obsahu komunikácie.

Najčítanejšie témy