3. Ako zasiahol Brusel proti Jakarte?

Ich vyjednávači tento rok pripravili návrh opatrenia, ktoré má v najbližších 12 rokoch úplne vylúčiť palmový olej z produkcie palív. Limity konvenčných biopalív zostanú do roku 2020 zmrazené na súčasných úrovniach, pričom nesmú prekročiť sedem percent. Využitie palmového oleja pri príprave pohonných látok sa má pritom do roku 2030 znížiť úplne na nulu. Toto opatrenie je súčasťou širšieho legislatívneho balíka, cieľom ktorého je znížiť emisie skleníkových plynov v Európskej únii do roku 2030 o 40 percent v porovnaní s úrovňami v roku 1990. K takémuto zníženiu sa európske krajiny zaviazali v parížskej klimatickej dohode uzavretej pred troma rokmi.
Pobúrenie veľkých ázijských producentov vyvolala už v januári tohto roka výzva Európskeho parlamentu, aby sa používanie palmového oleja pri výrobe cestných pohonných látok úplne zakázalo. Najväčší výrobcovia tejto suroviny, medzi ktorých patria okrem Indonézie aj Malajzia či Thajsko, označili tento krok za protekcionistické opatrenie. Varovali, že by to ešte zhoršilo globálnu obchodnú vojnu, ktorá sa tento rok rozhorela medzi jednotlivými svetovými regiónmi.

Najčítanejšie témy