5. Prečo je taký úspešný?

Snímka: Reuters

Patrí k nim napríklad samovzdelávanie, ktoré nie je podľa neho limitované iba na školské časy. Musk už vraj ako dieťa prečítal celú encyklopédiu Britannica.

Ďalej sa Musk nezameriava iba na reklamu, ale spolieha sa na osobné odporúčania, ktoré neskôr nasleduje úspech, neváha na seba zobrať riziko či robiť čo najviac v rámci svojich schopností.

Musk podľa mnohých hľadá namiesto nadávok riešenia, svojich zákazníkov a investorov berie ako členov svojej rodiny. V tej rétorike sa k nim aj správa a dôležité sú pre neho aj vzťahy na pracovisku.

Podľa vizionára treba byť tiež pripravený na neúspech a do plnenia svojich snov vkladať čo najväčšie úsilie.

Neuznáva tiež trendy, ale razenie si svojej cesty, neustále na sebe pracovať a nebáť sa kritiky.

Najčítanejšie témy