4. Prečo sa zvyšuje dopyt po energiách?

Výrazný nárast dopytu súvisí predovšetkým s raketovým rozvojom ázijských či latinských ekonomík ako je Čína, Indonézia, Malajzia alebo Mexiko. „Krajiny, ktoré vlastnia suroviny ako ropa, plyn či urán, majú v tomto smere výhodu. Ostatné štáty sú od nich závislé. Ak chcú túto závislosť znižovať, musia investovať do obnoviteľných zdrojov energie,“ podčiarkuje Böhme.

A práve veterná energia je na to ako stvorená. Nie je závislá od fosílnych palív. Ak sú turbíny umiestnené v oblastiach, kde fúka silný vietor po veľkú časť v roku, o energie je prakticky postarané. Navyše, neustále sa zdokonaľujú technológie na efektívnejšiu produkciu aj uchovávanie vyrobenej energie.
Z veterných parkov pritom majú zisk aj samotné obce, na ktorých tieto elektrárne stoja. Za prenájom pozemkov pod turbínami totiž inkasujú od ich prevádzkovateľov státisíce eur. „Tieto peniaze sme v našej obci investovali do rozvoja miestnej infraštruktúry, rekonštrukcie cestných komunikácií, podpory spolkov či budovania zariadení pre deti alebo seniorov,“ zdôrazňuje Toni Christ, bývalý dlhoročný starosta obce Mastershausen v nemeckej spolkovej krajine Porýnie-Falcko.

Najčítanejšie témy