1. Prečo sa Nemci rozhodli pre čisté energie?

Negatívom tohto vývoja boli desaťročia ničenia krajiny a rekordného vypúšťania škodlivín do ovzdušia. A práve s touto temnou stránkou priemyselného rozvoja sa lídri západonemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko i celého západného Nemecka rozhodli zatočiť. V budúcom roku sa uzavrú posledné dve nemecké šachty na ťažbu čierneho uhlia.

elektráreň
Snímka: Reuters


Zároveň bude raketovým tempom pokračovať výstavba zariadení na výrobu čistej energie, predovšetkým veterných parkov či fabrík na spracovanie biomasy. Je pritom nepochybné, že Nemcov čaká v tomto smere veľa práce. Celková spotreba energie z iných ako obnoviteľných zdrojov totiž v krajine momentálne dosahuje takmer 85 percent. „Naším cieľom je do roku 2030 dostať podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie
v Nemecku na 30 percent a do roku 2050 dokonca na 60 percent,“ vysvetlil Benjamin Dännemann z Agentúry pre obnoviteľné zdroje v Berlíne.

Najčítanejšie témy