6. Prečo Američania pracujú dlhšie než v Európe?

Snímka: Pixabay

Práca dlhé hodiny

Správa Galllupovho ústavu z roku 2014 uvádza, že priemerný zamestnanec pracujúci na trvalý pracovný pomer pracoval v Spojených štátoch 47 hodín týždenne, čo je jeden z najvyšších časov na svete.

Európania v tom vidia to, že Američania pracujú neefektívne, keď prácu nevedia stihnúť skôr.

Okrem toho, Američania si úplne neprečerpajú ani dovolenku a zo zvyčajných dvoch týždňov si z nich vyberú iba niečo vyše 50 percent. Ukazuje sa, že syndróm vyhorenia bol pre Američanov viac typický ako v iných krajinách.

Spojené štáty tiež negarantujú platenú materskú dovolenku pre novopečených rodičov, a preto si toto voľno čerpajú omnoho kratšie ako inde vo svete.

Od stola ani na krok

K ďalším nepochopiteľným faktom patrí aj to, že Američania zvyknú jedávať za svojím pracovným stolom a podľa prieskumu z roku 2015 iba jeden z piatich Američanov si vychutnáva svoj obed mimo pracovného priestoru.

Milióny Američanov svoj obed vynechávajú, aby v práci mohli ďalej pokračovať.

Časté nie sú ani prestávky popri práci či iné osvieženia.

Čo má však prívlastok najhoršieho správania je, že Američania zvyknú na pracovné maily odpovedať aj po skončení ich pracovného času.

Najčítanejšie témy